fbpx

UAB “Kraustina” strateginė analizė

UAB “KRAUSTINA” veiklos analizė

ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETAS
VADYBOS IR VERSLO ADMINISTRAVIMO BAKALAURO STUDIJOS
IV kurso studentas
Tomas MILIUS
2007 10 15
UAB „Kraustina“ STRATEGINĖ ANALIZĖ
STRATEGINĖS ANALIZĖS ATASKAITA
Darbo vadovė
Dr. Ilona BUČIŪNIENĖ
VILNIUS, 2007
2 paveikslas. M. Porter’io 5 konkurencinių jėgų modelis kraustymo paslaugų rinkai
LENTELIŲ SĄRAŠAS
1 lentelė. UAB „Kraustina“ paskirstymo sistema
2 lentelė. UAB „Kraustina“ esminiai sėkmės veiksniai
3 lentelė. UAB „Kraustina“ struktūrinio pelningumo analizės suvestinė
4 lentelė. UAB „Kraustina“ konkurentų strateginės grupės
5 lentelė. UAB „Kraustina“ strateginių konkurentų grupių analizė
6 lentelė. UAB „Kraustina“ pagrindinių konkurentų įvertinimas
7 lentelė. Makroaplinkos analizė
8 lentelė. UAB „Kraustina“ vykdytos strategijos tikslai ir padėtis
9 lentelė. UAB „Kraustina“ vidinio profilio analizė
10 lentelė. SSGG analizė
Įvadas

Praktikai atlikti pasirinkau UAB “KRAUSTINA”. UAB “Kraustina” yra tik lietuviško kapitalo bendrovė, kurios pagrindinė veikla – tarptautiniai ir vietiniai perkraustymai. Tarptautinių ir vietinių perkraustymų bendrovės atlieka įvairias funkcijas. Tokias kaip: perkraustymai, transporto paslaugos, sunkiųjų krovinių gabenimas, krovėjų paslaugos, pakavimo medžiagos, tarptautiniai darbai ir daugelis kitų specializuotų darbų susijusių su krovimu ir gabenimu.

Perkraustymo bendrovės, kaip organizacijos, turi ne tik sėkmingai vykdyti šias funkcijas, bet ir sėkmingai plėtoti savo personalui firmos vizija, misiją, tikslus, vertybes ir kitus organizacijos veiklos principus. Taigi, UAB “KRAUSTINA” negalėtų vykdyti savo, kaip perkraustymo bendrovės funkcijų, tikslų, neturėdama tinkamo personalo ir jo valdymo. Perkraustymo bendrovės yra gana „jautrios“ organizacijos, kurioms tinkamo personalo valdymo klausimas yra itin svarbus. Galima teigti, jog šias paslaugas teikiančioms bendrovėms vienas iš verslo sėkmę sąlygojančių veiksnių yra sėkmingas ir tinkamas darbuotojų pasirinkimas.
Žmogiškųjų išteklių padaliniai, organizacijose dažniausiai atlieka patariamąją funkciją, kuria siekiama, kad personalo vadovai teiktų patarimus linijiniams vadovams. Visumoje, žmogiškųjų išteklių valdymas yra niekados nenutrūkstantis procesas, kurio pagrindinis tikslas yra aprūpinti organizaciją reikiamais darbuotojais reikiamoms pareigoms ir tinkamu laiku.
Praktikos tikslas – pritaikyti įgytas žinias praktikoje ir sužinoti kaip vyksta personalo valdymas konkrečioje organizacijoje.
Strateginės analizės ataskaitos tikslas – atlikti išorinę, bei vidinę aplinkos analizę.
Šioje ataskaitoje pateikiama bendra informacija apie įmonę, jos viziją, misiją, bei strateginius tikslus. Išorinė ir vidinė aplinkos analizė, o taipogi atlikta UAB „KRAUSTINA“ SWOT analizė kartu su problemos identifikavimu. Ataskaitos pabaigoje pateiksiu padarytas šios analizės išvadas.
1. Bendra informacija apie įmonę
Uždaroji akcinė bendrovė „KRAUSTINA“ buvo įkurta 2001 metų rudenį Vilniuje. Nuo pat įmonės įkūrimo pradžios buvo nutarta nekurti kaip įmanoma didesnės įmonės, o buvo nuspręsta kurti kaip įmanoma kokybiškiau dirbančią įmonę su itin kvalifikuotais šiam darbui darbuotojais. Per šešis veiklos metus jauna dar palyginus įmonė išgyveno daug pakilimų ir nuosmukių ir šiai dienai jau atlieka užsakovų užsakymus visoje Lietuvoje bei tarpininkauja atliekant užsakymus užsienyje. Visus užsakymus „KRAUSTINA“ stengiasi atlikti savo darbuotojų jėgomis.
Savo klientams UAB “KRAUSTINA” siūlo šias profesionalias perkraustymo paslaugas:
• asmeninių daiktų ar biuro įrangos pakavimas;
• medinių dėžių gamyba supakuotiems daiktams sudėti, kitos pakavimo medžiagos;
• pakrovimas į transporto priemonę arba konteinerį;
• atstovavimas muitinėje;
• krovinių draudimas draudimo kompanijoje “IF DRAUDIMAS”;
• vietiniai ir tarptautiniai asmeninių daiktų pervežimai kelių, geležinkelių, jūrų ir oro transportu;
• visos perkraustymo paslaugos pristatymo vietoje, t.y. išmuitinimas, pristatymas iki durų, iškrovimas, išpakavimas, panaudotų pakavimo medžiagų išvežimas ir t.t.;
• asmeninių daiktų sandėliavimas neribotam laikui.
UAB “Kraustina” siūlo ir kitas paslaugas:
• naujų baldų pristatymas iš prekybos centrų į namus, jų surinkimas, biurų perkraustymas;
• meno kūrinių pervežimas į bet kurią pasaulio šalį, specialių dėžių-pakuočių gamyba, meno kūrinių pakavimas;
• sunkių ir negabaritinių daiktų, pavyzdžiui, seifų, bankomatų, fortepijonų, įvairių pramoninių įrenginių gabenimas naudojant specialią įrangą.
Šiuo metu „Kraustinoje“ dirba apie 12 kvalifikuotų darbuotojų. Pagrindinės darbininkų specialybės – krovėjai, vairuotojai.
Įmonė glaudžiai bendradarbiauja su ta pačia veikla užsiimančiomis įmonėmis, kurių yra per 10. UAB „KRAUSTINA“ deleguoja joms savo darbus, kuriuos jos atlieka „Kraustinos“ vardu ir po jos draudimo vėliava. Taip pat įmonė ypatingai glaudžiai bendradarbiauja su bankais, lizingo kompanijomis, antstoliais, logistikos kompanijomis, o taipogi su daugeliu parduotuvių, kurių produkciją pristatinėja į užsakovų nurodytas vietas bei atlieka joms krovos darbus.
UAB “Kraustina” yra viso labo tik du akcininkai. Įstatinis kapitalas išlikęs vis dar minimalus, tačiau jau šiandien sparčiai didinant darbų apimtis bei jų kokybę, yra svarstoma apie įstatinio kapitalo didinimą net dešimteriopai. Šiuo metu įmonė plečiasi ne tik darbuotojų skaičiumi, bet ir atliktų darbų kiekiais bei apyvartinėmis lėšomis. Firma plečiasi ir gana sparčiai. Neseniai įmonėje atsirado antrasis akcininkas, kuris įvedė šiek tiek naujovių ir “Kraustina” šiuo metu yra įmonė, kuri užima tarp lyderiaujančių kompanijos pirmąją vietą, vertinant atliktų darbų kokybę, darbuotojų kultūrą, darbo jėgos legalumą, naudojamų medžiagų kokybę, o taipogi partnerių gausa, kurių kiekvienas kiekvieną dieną gauna dešimtimis užsakymų subrangai atlikti.
Kiekviena įmonė, organizacija turi savo misiją, viziją, vertybes bei strategiją. Visus šiuos elementus būtų galima apibrėžti kaip “Kraustinos” verslo filosofiją ir strategiją. Verslo filosofija ir strategija įmonėje laikas nuo laiko yra koreguojama, atsižvelgiant į išorinius ir vidinius veiksnius.
“Kraustinos” misija – nuolat didinti įmonės vertę. Pažindami savo klientų poreikius mes galime pasiūlyti jiems tinkamiausius sprendimus, tuo būdu taupydami jų laiką ir pagerindami jų kasdieninį gyvenimą.
Šiuo metu “Kraustina” yra suformavusi tokią viziją:
“Tapti savo veiklos srityje aukščiausius kokybės standartus Lietuvoje atitinkančia įmone.”
2. Išorinės aplinkos analizė
Įmonės nuolatos yra įtakojamos, taip pat ir darbuotojai tam tikrų veiksnų, kurie gali būti tiek išoriniai, tiek vidiniai. Išoriniai aplinkos veiksniai neturi tiesioginės priklausomybės nuo organizacijos veiksnių. Uždaros akcinės bendrovės “Kraustina” didžiausias turtas yra darbo jėga, kurios veiksmai tiesiogiai priklauso nuo išorinių aplinkos pasikeitimų. Taigi išorinė aplinka yra labai svarbi atliekamai analizei ir turi labai didelę įtaką organizacijai. Išorinė aplinką bus analizuojama keliais žemiau pateiktais aspektais.
2.1. Rinkos analizė
2.1.1. Rinkos identifikavimas
UAB “Kraustinai“ funkcionuoja Lietuvos perkraustymo paslaugų rinkoje. Lietuvoje ši rinka yra labai gerai išvystyta. Perkraustymo paslaugų rinka Lietuvoje yra paslaugų sferos rinka ir pakankamai gerai užpildyta tiek smulkiųjų įmonių, tiek didelių įmonių. Vartotojai gali rinktis paslaugas pagal kainą, kokybę bei prieinamumą.
Rinkos apibrėžimas paslaugos atžvilgiu – įvairios perkraustymo, transportavimo paslaugos.
Rinkos apibrėžimas geografiniu aspektu – Lietuvos bei tarptautinė rinka, daugiausiai veiklos Vilniaus miesto rinkoje, bet paslaugos prieinamos ir kitiems Lietuvos miestams.
2.1.2. Rinkos dydis ir augimo tempai
Apie kraustymo rinkos dydį bei augimo tempus nepavyko gauti tikslios informacijos, bet pasak UAB “Kraustina” direktoriaus žodžiais – rinka yra labai smulki, bet paklausa šios rūšies paslauga kas metus nors ir nedideliais “žingsniais” didėja bei užsakymų skaičius auga.
Taipogi, “Kraustymo bendrovių vadovai teigia, kad jų verslo plėtrą stabdo ne tik konkurenciją stiprinantys nelegalūs vežėjai, bet ir rinkoje vyraujanti klaidinga išankstinė nuostata, esą įmonių teikiamų paslaugų įkainiai yra per dideli. Be to, dauguma klientų net nežino apie tokių paslaugų teikėjus.” (www.sekunde.lt).
2.1.3. Kaštų struktūra
Perkraustymo paslaugų rinka nepasižymi ypatingai sudėtinga kaštų struktūra. Pagrindiniai kaštai susidaro žmogiškųjų išteklių srityje: darbo jėgos paieškoje, jos apmokymuose, motyvavime bei darbo užmokesčiai. Taipogi nemenka kaštų dalis susidaro technikos bei medžiagų atnaujinime bei marketingo srityje. Visus kitus su finansais susijusiais dalykais atlieka finansų apskaitos ir tvarkymo paslaugas atliekančios įmonės. Apie tikslų įmonės kaštų pasiskirstymą informacijos nepavyko gauti.
2.1.4. Paskirstymo sistema
1 lentelė. UAB „Kraustina“ paskirstymo sistema
Paskirstymo kanalas
Kanalo apibūdinimas
Esamų pardavimų kanale įvertinimas
Stebimos tendencijos
Naujų ir esamų klientų aptarnavimas įmonės ofise.
Stiprus ryšys su kompanijos vardu, tiesioginis bendravimas su klientais.
Nelabai patogus klientų atžvilgiu, kadangi jie turi gaišti savo brangų laiką, be to sunkų nustatyti kainas nežinant kas tiksliai turi būti atlikta.
Nelabai populiarus būdas, dažnai sukeliantis daug problemų klientams.
Naujų ir esamų klientų aptarnavimas klientų pasirinktoje vietoje (dažniausiai vietoje kuri turi būti perkraustyta).
Tiesioginis bendravimas su klientais, mažiausiai laiko reikalaujantis aptarnavimo būdas.
Labai patogus ir pats populiariausias aptarnavimo būdas, kadangi mažiausiai laiko klientų atžvilgiu reikalaujantis aptarnavimo būdas, be to matant kas tiksliai turi būti atlikta galima nustatyti preliminarias darbų kainas kas ypač patogu klientams.
Pats populiariausias bei patogiausias klientų aptarnavimo būdas, turintis tendencijos tokiu ir išlikti.
Naujų ir esamų klientų aptarnavimas internetu ar telefonu.
Daugiau laiko reikalaujantis kainų ir darbų nustatymui aptarnavimo būdas. Sunkiau išsiaiškinti kliento poreikius.
Tai dažniausiai konsultacinio pobūdžio klientų aptarnavimo būdas suteikiant tik pagrindinę su teikiamomis paslaugomis susijusią informaciją. Bei užsakymų priėmimo būdas reikalaujantis mažiausių laiko sąnaudų.
Vis dažniau naudojamas aptarnavimo būdas smulkiems neaiškumams aptarti.
2.1.5. Rinkos vystymasis ir tendencijos
Pagrindinis rinkos evoliucijos tarpsnis, šiame paslaugų sektoriuje, atsižvelgiant į 1 paveikslą, yra pasiekęs tarpinį tašką tarp augimo ir brandos. Augimo procesas kaip ir eina į pabaigą ir prasideda brandos etapas. Perkraustymo paslaugos buvo ir bus visą laiką reikalingos, tad visiško smukimo galimybė yra atmetama ateičiai, tiesiog smukimo etapu galimas paklausos smukimas dėl perdidelės pasiūlos, to pasekoje didelio konkurencijos atsiradimo ir rinkos perpildymo.

1 paveikslas: Rinkos evoliucija.

2.1.6. Esminiai sėkmės veiksniai

2 lentelė. UAB „Kraustina“ esminiai sėkmės veiksniai
Dabartiniai sėkmės veiksniai
Būsimi sėkmės veiksniai
Marketingo programa, paslaugų kainos, atliekamų paslaugų kokybė, papildomai teikiamos paslaugos (tokios kaip įrangos ar baldų supakavimas ir t.t.), aptarnavimo lygis, įmonės įvaizdis, nuolaidų programos, o taipogi darbuotojai.
Rinka yra pilna šias paslaugas siūlančių įmonių skaičiumi, todėl konkurencija yra labai didelė ir vienas iš pagrindinių sėkmės veiksnių bus įmonės įvaizdis, bei vykdoma marketingo programa. Vienas iš svarbesnių veiksnių taip pat bus esamų pastovių klientų išlaikymas.
2.1.7. Rinkos pelningumas

2 paveikslas. M. Porter’io 5 konkurencinių jėgų modelis kraustymo paslaugų rinkai
3 lentelė. UAB „Kraustina“ struktūrinio pelningumo analizės suvestinė
Jėgos
Atskirų jėgos faktorių suskirstymas pagal grėsmę struktūriniam šakos pelningumui
 
Grėsmė žema, nes:
Grėsmė vidutinė, nes:
Grėsmė aukšta, nes:
Potencialūs konkurentai
· Vidutiniai valstybiniai ir teisiniai barjerai
· Žemi įėjimo į rinką kaštai
· Nesudėtingas priėjimas prie paskirstymo kanalų
Vidaus konkurentai
· Vidutiniai perėjimo kaštai
· Žemi įėjimo barjerai
Paslaugų pakaitalai
· Dažnai nelegalūs
· Rizikingi
· Žemesnės kainos
· Žemi perėjimo kaštai
Klientai
· Ypatingai didelis jautrumas kainai
· Žemi perėjimo kaštai
Tarpininkai
·  Vidutiniai pakeitimo kaštai
· Koncentruoti ir gerai organizuoti
2.2. Vartotojų analizė
Pagrindinis šios analizės dalies tikslas yra rinkos segmentų išskyrimas, vartotojų motyvacijos analizė bei nepatenkintų poreikių paieška.
UAB “Kraustina” yra paslaugas teikianti įmonė, taigi kiekvienam savo išskirtam segmentui ji teikia individualią rinkodarą (t.y. skirtingos paslaugos kiekvienam klientui pagal poreikius), kuri daugiausiai priklauso nuo kiekvieno kliento poreikių ir norų. Mano analizuojama įmonė yra išskyrus du pagrindinius segmentus į kuriuos ir koncentruoja visą savo dėmesį:
1. Privatūs klientai – tai privatūs asmenys, kurie nori pasinaudoti įmonės teikiamomis paslaugomis savo asmeniniams tikslams pasiekti (pvz. mano analizuojamos įmonės teikiama paslauga – asmeninių daiktų pervežimu);
2. Verslo klientai – tai įvairaus dydžio ir specializacijos tiek vietines tiek tarptautinės įmonės/kompanijos bei valstybinės organizacijos besinaudojančios kitų įmonių paslaugomis (pvz. biurų perkraustymas ir t.t.);
UAB “Kraustina” didžiausią dėmesį skiria mano išskirtam antrajam segmentui, t.y. verslo klientams bei valstybinėms organizacijoms, nes būtent šis segmentas apima apie 80% visų įmonės atliekamų užsakymų ir tik apie 20% tenka pirmajam segmentui.
Pagrindinis pirmojo segmento motyvacinis veiksnys pasirenkant šios srities paslaugų įmonę yra kaina, o tik po to seka kokybė. Verslo klientų poreikiai dažniausiai skiriasi nuo privačių klientų, jiems ypač svarbi būna darbų atlikimo kokybė (t.y. darbų pasiruošimo darbai, atlikimo laikas, naudojamos medžiagos bei darbuotojų kvalifikacija ir kompetentingumas) ir žinoma po to seka darbų kaina. Atsižvelgiant į šiuos du pagrindinius motyvuojančius veiksnius mano analizuojama įmonė yra daugiau linkusi į verslo klientus, kadangi būtent kokybės atžvilgiu ji konkuruoja su pagrindinėmis savo konkurentėmis, o ne kainų atžvilgiu. Yra daugybė smulkių įmonių, kurios šioje paslaugų sferoje konkuruoja kainos atžvilgiu dažnai aplenkdamos kokybės klausimus, todėl būtent jos dažniausiai sutelkia didžiausią dėmesį i privačius klientus.
Nepatenkintų poreikių identifikavimas yra labai svarbus klausimas visoms įmonėms, neaplenkiant ir mano analizuojamosios „Kraustinos“. Vienas pagrindinių būdų identifikuoti juos paslaugų sferoje yra vartotojų/klientų apklausos, jų norų, poreikių, nusiskundimų bei pasiūlymų kaupimas bei analizavimas. Dažniausiai būtent iš pačių klientų būna sužinoma kas galėtų būti padaryta geriau jų labui. Taipogi, reik nepamiršti ir pačių darbuotojų, kurie būtent ir atlieka tuos darbus, tad būtent įsiklausymas į jų pasiūlymus ir nusiskundimus leidžia sužinoti nemažai dalykų, kurie galėtų būti atlikti ateityje, bet nebuvo daromi praeityje. Šiomis dienomis viena didžiausia iškilusi problema yra darbuotojų neatsakingumas bei neatidumas atliekant jiems paskirtą darbą, todėl dedamos visos pastangos ištaisyti šią susidariusią problemą.
2.3. Konkurentų analizė

Lietuvos perkraustymo paslaugų rinkoje konkurentų yra labai daug siūlančių savo paslaugas visoje Lietuvoje. Siaurinant tiesioginių konkurentų ratą, reikia atsižvelgti į panašią kokybę bei kainą siūlančias, už savo teikiamas paslaugas, įmones. Norint geriau išanalizuoti konkurentus, suskirsčiau juos į strategines konkurentų grupes, kurios skiriasi savo atliekamų paslaugų apimtimi, darbų kokybe bei kaina.4 lentelė. UAB „Kraustina“ konkurentų strateginės grupės

Strateginė konkurentų grupė
Pagrindinei strateginei konkurentų grupei priskiriamos įmonės
Rinkos dalis,%
Pirma grupė:
Stambios ir vidutinės, Lietuvoje gerai žinomos perkraustymo paslaugų įmonės, kurios pasižymi dideliais užsakymų kiekiais, sugeba atlikti stambius užsakymus bei atlieka tarptautinius perkraustymus ir užsakymus.
 
UAB “Parnasas”, UAB “Kraustina”, UAB “Dekobalis”, UAB “KLG Lietuva”, UAB “Dilauta” ir daugelis kitų įmonių.
80%
Antra grupė:
Nedidelės perkraustymo paslaugų įmonės, kurios dažniausiai pasižymi vidutiniais ar mažais užsakymo kiekiais, dažniausiai atlieka smulkius užsakymus bei paslaugų tarifai būna žemesni nei stambiųjų įmonių.
 
 
Dažniausiai pasitaikančios įvairios individualios ar personalinės įmonės neturinčios konkretaus pavadinimo.
20%

Strateginės konkurentų grupės yra dvi: pirmoji grupė, kurią sudaro stambios bei vidutinės, Lietuvoje gerai žinomos perkraustymo paslaugas teikiančios įmonės ir antroji grupė, kurią sudaro nedidelės perkraustymo paslaugas teikiančios įmonės, pasižyminčios vidutiniais bei mažais užsakymo kiekiais. Pirmoji ir antroji strateginių konkurentų grupės skiriasi rinkos dalies dydžiu. Didžiosios perkraustymo paslaugų įmonės, priklausančios pirmajai strateginių konkurentų grupei, užima didžiąją baldų rinkos dalį. UAB „Kraustina“ yra priskiriama pirmajai strateginių konkurentų grupei, nes įmonė yra vidutinio dydžio, pasižyminti dideliais užsakymų kiekiais, sugebanti atlikti stambius užsakymus bei atlieka tarptautinius perkraustymus ar pervežimus.

5 lentelė. UAB „Kraustina“ strateginių konkurentų grupių analizė
 
Strateginė įmonių grupė
Charakteristikos/strategijos
Stipriosios pusės
Silpnosios pusės
Pirma grupė:
Stambios ir vidutinės, Lietuvoje gerai žinomos perkraustymo paslaugų įmonės, kurios pasižymi dideliais užsakymų kiekiais, sugeba atlikti stambius užsakymus bei atlieka tarptautinius perkraustymus ir užsakymus.
Lyderiaujančios įmonės Lietuvoje, priimančios didelio kiekio užsakymus, dauguma įmonių taiko sau aukštus kokybės standartus, turinčios ilgalaikius susitarimus su savo pastoviaisiais klientais.
Didelis pastovių klientų ratas, pakankamas biudžetas marketingui, kokybiškas darbų atlikimo lygis bei aptarnavimas.
Palyginus aukštos kainos, kvalifikuotų darbuotojų stygius, didelė konkurencija.
Antra grupė:
Nedidelės perkraustymo paslaugų įmonės, kurios dažniausiai pasižymi vidutiniais ar mažais užsakymo kiekiais, dažniausiai atlieka smulkius užsakymus bei paslaugų tarifai būna žemesni nei stambiųjų įmonių.
Orientuojasi dažniausiai į privačius klientus, nelyderiaujančias pozicijas perkraustymo paslaugų sferoje užimančios įmonės besistengiančios padidinti savo gaunamų užsakymų kiekį.
Žemesnės kainos, lengvai prisiderina prie klientų laiko.
Nedidelis pastovių klientų ratas, nepakankamas biudžetas marketingui, žemas darbų atlikimo kokybės lygis, nekvalifikuoti darbuotojai.
Pirma ir antra strateginių konkurentų grupė turi skirtingas silpnąsias ir stipriąsias puses. Pirmoji grupė nuo antrosios labai išsiskiria darbų atlikimo kokybe bei mastu, būtent dėl šių priežasčių kainų skirtumas būna net dvigubas. Antroji grupė neretai turi palaikyti žemas kainas norėdama išlaikyti savo verslą ir turi tenkintis mažu biudžetu.
Pagrindinių konkurentų skirtumas nėra labai didelis, todėl žemiau pateiktoje lentelėje pateikiu tik tris pagrindinius UAB “Kraustina” konkurentus:
6 lentelė. UAB „Kraustina“ pagrindinių konkurentų įvertinimas
Konkurentas
Charakteristikos/Strategijos
Stipriosios pusės
Silpnosios pusės
UAB “Parnasas”
2000 metais pradėjusi savo veiklą įmonė šiuo metu yra viena didžiausių Lietuvoje bei užima vieną iš lyderiaujančių pozicijų perkraustymo paslaugų srityje.
Didelis pastovių klientų ratas, didelis biudžetas, plataus pasirinkimo auto ūkis.
Aukštas darbuotojų kaitos lygis.
UAB “Dekobalis”
2001 metais įkurta įmonė yra viena iš pagrindinių UAB “Kraustina” konkurenčių. Dažnai dėl gerų bendradarbiavimo santykių atliekanti mano analizuojamosios įmonės užsakymus arba perleidžianti savuosius.
Žemesnės nei konkurentų kainos.
Darbuotojų kvalifikacijos stygius.
UAB “KLG Lietuva”
UAB “KLG Lietuva” – viena seniausių ir didžiausią patirtį turinčių vietinių ir tarptautinių perkraustymų bendrovių Lietuvoje. Ši įmonė yra visose Baltijos šalyse veikiančios KLG grupės dalis.
Didelis pastovių klientų ratas, ilgametė patirtis.
Aukštos paslaugų kainos, darbuotojų stygius.
2.4. Makroaplinkos analizė

Šios dalies pagrindinis tikslas yra atlikti makroaplinkos analizę. Šiai analizei atlikti yra išskirtos pagrindinės penkios dimensijos t.y. technologinė aplinka, teisinė aplinka, ekonominė aplinka, kultūrinė aplinka bei demografinė aplinka. Šias penkias dimensijas išanalizavau pagal tris pagrindinius aspektus: pagrindinės jų tendencijos, įtaka organizacijos strategijai bei laikotarpį. Mano analizė atsispindi žemiau pateiktoje lentelėje:7 lentelė. Makroaplinkos analizė

Sritis
Pagrindinės tendencijos
Įtaka organizacijos strategijai
Laikotarpis
Technologinė aplinka
Visos perkraustymo paslaugas teikiančios įmonės yra paslaugas teikiančios, kurių pagrindinis turtas yra žmogiškieji ištekliai, todėl technologinis pranašumas yra labai nežymus.
Labai nedidelė įtaka organizacijų strategijai. Įmonės, kurios panaudos technologinį progresą savo rinkodaros tikslams turės didesnį pranašumą prieš savo konkurentus.
Vyksta
Teisinė aplinka
Verslo įmonės veikia tam tikroje politinėje – teisinėje aplinkoje, pagal joms nustatytas taisykles.
Rinkoje vyraus stambiosios įmonės, atitinkančios visus teisinius aktus.
Vyksta
Ekonominė aplinka
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos rinkos ekonomika sparčiai auga, didėja susidomėjimas šia rinka. O taipogi padidėjąs šios rinkos patrauklumas naujiems konkurentams.
Ypatingai didėja konkurencija. Įmonė, siekdama išlaikyti esamas pozicijas turi didinti išlaidas rinkodaros kompleksui, arba kuo efektyviau jas išnaudoti.
Vyksta
Kultūrinė aplinka
Lietuvoje įmonės bei privatūs asmenys vis sparčiau perka naujas patalpas, butus ar namus. Tad perkraustymo paslaugos tampa neišvengiamas dalykas, norint perkelti savo turtą.
Kultūrinė aplinka bus palanki perkraustymo paslaugas teikiančioms įmonėms.
Vyksta
Demografinė aplinka
Perkraustymo paslaugų įmonės stengiasi siūlyti paslaugas didžiuosiuose miestuose. Todėl didėjantis miesto gyventojų skaičius yra palankus rodiklis šioms įmonėms.
Gerėjant Lietuvos ekonominei situacijai, pamažu gerėja ir gyvenimo sąlygos, tad įmonės, kurios didins savo užsakymų atlikimo apimtis turės didesnį pranašumą.
Vyksta
Išanalizavus išorinę rinkos analizę galime daryti išvadas, jog UAB „Kraustina“ darbuojasi labai gerai išvystytoje perkraustymų rinkoje. Lietuvos Statistiko Departamento (2007) duomenimis, ši rinka didėja ir auga metams bėgant, dominuojant pagrindiniams sėkmės veiksniams: kainai bei kokybei. Perkraustymo paslaugų rinkoje klientai yra skirstomi į du segmentus: individualūs asmenys bei verslo klientai. Makroaplinkos analizės rezultatai teigia, kad gerėjant ekonominiai padėčiai Lietuvoje, perkraustymo paslaugas teikiančios įmonės turi atsižvelgti ne tik į kainą, bet taip pat į besikeičiančius vartotojų poreikius kokybės atžvilgiu bei kultūrinės aplinkos kaitą ir supratimą.
3. Vidinių veiksnių analizė
3.1. Vykdytos strategijos apibūdinimas
8 lentelė. UAB „Kraustina“ vykdytos strategijos tikslai ir padėtis
Sritis
Tikslas
Dabartinė padėtis ir komentaras
Pardavimai
Pagrindinis UAB „Kraustina“ pardavimų tikslas yra didinti savo teikiamų paslaugų apimtį ir aptarnauti kiek įmanoma daugiau klientų, to pasekoje tapti lydere šioje paslaugų sferoje..
Dabartiniai paslaugų pardavimai yra žymiai išaugę, todėl vedamos derybos su kitomis šias paslaugas atliekančiomis įmonėmis dėl darbų paskirstymo.
Pelnas
Didinti iš teikiamų paslaugų gaunamą pelną, didinant atliekamų paslaugų apimtis.
Tikslių duomenų apie įmonės pelningumą gauti nepavyko, žinoma tik, kad pelnas su kiekvienais metais auga.
Paslaugų kokybė
Atlikti teikiamas paslaugas kaip įmanoma kokybiškiau pagal; visus keliamus kokybės standartus, taip patenkinant visus klientų lūkesčius kokybės atžvilgiu.
Šiuo metu itin sparčiai keliami atliekamų darbų kokybės lygis. Įmonė atsinaujina visapusiškai: transporto parkas, interneto
svetainė, darbuotojai ir kt. Įdiegta itin griežta kokybės kontrolė..
Kaštai
Kaip įmanoma labiau sumažinti įmonei tenkančius kaštus nesumažinant paslaugų atlikimo kokybės, to pasekoje didinant įmonės pelną.
Sugebėjus įdiegti papildomas elektronines darbo kontrolės sistemas, darbo našumas pakilo 15 proc., o sąnaudos sumažėjo apie 20 proc. Viso pelnyta net 35 proc. priedų.
Klientų pasitenkinimas
Atlikti visus darbus kaip įmanoma kokybiškiau, taipogi stengtis atitikti visus klientų keliamus reikalavimus bei lūkesčius.
Šiuo metu įmonė turi labai gerą įvaizdį klientų akyse bei stengiamasi jį išlaikyti atliekant darbus kuo priimtinesnėmis klientui sąlygomis.
Naujos paslaugos
Mano analizuojama įmonė atlieka beveik visas su kraustymo paslaugomis susijusias paslaugas, tad naujų teikiamų paslaugų kaip ir nėra, tiesiog darbų atlikimo technika gali keistis atsirandant naujoms technologijoms.
Visos paslaugos, mano analizuojamos įmonės „Kraustina“, yra atliekamos pasinaudojant geriausiai tai paslaugai atlikti skirta technika. Pagrindinės naujovės yra darbo atlikimo technika specifiniams užsakymams atlikti.
3.2. Įmonės vidinio profilio analizė
9 lentelė. UAB „Kraustina“ vidinio profilio analizė
Komponentai
Apibūdinimas
Struktūra
Įmonė nėra didelė darbuotojų skaičiumi, todėl vienas darbuotojas dažnai atlieka kelias pareigas. Daugeliui procesų atlikti bendrovė naudoja kitų įmonių paslaugomis tuo palengvinant įmonės veiklą iš vidaus. Kadangi įmonė yra nedidelė darbuotojų skaičiumi tad ir jos valdymas yra labai elementarus, todėl ir struktūra yra labai paprasta.
Sistema
UAB „Kraustina“ yra nuolatos tobulėjanti įmonė tiek iš vidaus tiek iš išorės. Visąlaik siekiama paslaugas atlikti kuo kokybiškiau bei taip pasiekti visišką klientų pasitenkinimą. Įmonėje nuolatos įdiegiamos modernios technologijos padedančios jos veiklos ribas bei galimybes. Šiuo metu vidinė įmonės sistema veikia kuo puikiausiai, tačiau reik nepamiršti jog jai dabar gerai rytoj gali būti atvirkščiai, todėl visi veiklos procesai yra nuolatos akylai stebimi ir patobulinami.
Kultūra
Per 7 veiklos metus įmonė sugebėjo išvystyti savo viduje aukštą vidinę kultūrą, kuri pasižymi aiškia bei visiems priimtina ideologija, kuri sukuria labai gerą atmosferą įmonės viduje ir taip sukuria jai pridėtinę vertę. Puiki įmonės kultūra padėjo jai tapti patraukliu darbdaviu bei sustiprinti savo pozicijas ir įvaizdį.
Darbuotojai
Profesionalų bei kokybišką klientų aptarnavimą atlieka nors ir negausi, bet labai tvirta 12 žmonių įmonės darbuotojų. Visi darbuotojai visada dirba kaip viena komanda ir yra pasiryžę pagelbėti viens kitam betkurioje situacijoje. Šiuo metu įmonė plečiasi, todėl ir darbuotojų skaičius yra didinamas, o senieji darbuotojai maloniai padeda naujiesiems įsikurti ir apsiprasti šioje įmonėje. Darbuotojų aukšta kvalifikacija ir profisionalumas leidžia įmonei užimti lyderiaujančias pozicijas Lietuvos perkraustymu rinkoje kokybės atžvilgiu. Įmonės darbuotojai yra pats svarbiausias rodiklis šio tipo paslaugų rinkoje.
4. SWOT analizė ir problemos identifikavimas
Šioje strateginės analizės dalyje yra pateikta UAB “Kraustina” SWOT analizė, konkrečiai verslo klientų segmentui Vilniuje, kadangi būtent šis segmentas, mano analizuojamai įmonei, yra svarbiausias ir į jį yra nukreiptas didžiausias dėmesys. Vilnius pasirinktas dėl to, kad būtent Vilniuje yra įsikūrusi “Kraustina” ir daugelis užsakymų yra atliekami būtent Vilniuje, o taipogi pagrindiniai firmos konkurentai yra šiame mieste.Esminiai sėkmės veiksniai rinkoje yra:
• įmonės vardo žinomumas;
• darbų atlikimo kokybė;
• lankstumas atlikti įvairiausius užsakymus;
• paslaugų kainos;
• atsiliepimai iš buvusių bei esamų klientų;
• pastovių klientų gausa;
Būtent šie šeši veiksniai labiausiai įtakoja įmonės sėkmę rinkoje. Žinoma, vienas iš svarbiausių veiksnių yra darbų atlikimo kokybė, kadangi būtent iš jos vėliau išplaukia buvusių ir esamų klientų atsiliepimai bei įmonės vardo žinomumas. Kuo kokybiškiau bus atlikta paslauga tuo geresni atsiliepimai bus apie įmonę bei tuo labiau bus vertinamas firmos vardas rinkoje. Atliekant itin kokybiškai darbus klientai palyginus dažnai yra linkę ne taip jautriai reguoti į aukštas kainas, nes būtent darbų atlikimo kokybė kompensuoja aukštas kainas. Kas be ko, reikia nepamiršti ir vieno iš veiksnio tai – pastovių klientų gausos, kadangi kuo didesnis jų ratas tuo daugiau įmonė turės užsakymų ateityje, tuo mažesnė rizika nuosmukio metu likti be užsakymų. O taipogi nuo partnerių gausos kyla įmonės vardo patikimumas rinkoje.SSGG (SWOT) ANALIZĖ
10 lentelė. SSGG analizė
Vidinės stipriosios pusės (Strenghts):
Vidinės silpnosios pusės (Weaknesses)
· Aukšta veiklą administruojančių darbuotojų kvalifikacija;
· Efektyvus ir į kokybę orientuotas veiklos mechanizmas;
· Pažangių informacinių technologijų valdymas bei panaudojimas administruojant veiklą bei užtikrinant paslaugų teikimą;
· Teigiamas įmonės įvaizdis teikiamų paslaugų sferoje;
· Glaudūs bendradarbiavimo pagrindu grindžiami santykiai su daugeliu stambių kompanijų;
· Suformuota aukšta darbuotojų kontrolės sistema;
· Motyvacijos darbui mažėjimo tendencijos;
· Nepakankama kai kurių darbuotojų kvalifikacija;
· Problematiškas kvalifikuotų darbuotojų skatinimas bei motyvavimo procesas dėl nepakankamų finansinių išteklių darbo užmokesčiui, dėl ko didėja darbuotojų praradimo rizika;
· Gana aukštas darbo jėgos kaitos lygis;
Išorinės galimybės (Opportunities)
Išorinės grėsmės (Threats)
· Naujų paslaugų pateikimo galimybės;
· Galimybė greitai plėstis augant teikiamų paslaugų paklausai;
· Ypač geri santykiai su konkurentais;
· Gebėjimas aptarnauti papildomas vartotojų grupes arba įsiskverbti į naujas rinkas ar jų segmentus;
· Rinkos augimo didėjimas;
· Profesionalios, kvalifikuotos darbo jėgos bei iniciatyvesnių žmonių emigracija;
· Naujo konkurento su žemomis paslaugų atlikimo kainomis atsiradimas;
· Pažeidžiamumas dėl ekonomikos nuosmukio depresijos;
Atlikus UAB „Kraustina“ SSGG (SWOT) analizę, sudarytą iš išanalizuotų vidaus (stiprybių ir silpnybių) ir išorės (galimybių ir grėsmių) aplinkos veiksnių, galima įžvelgti plėtimosi galimybes dėl rinkos augimo tendencijos. Taipogi reikėtų labai didelį dėmesį sutelkti į darbo jėgos motyvavimą ir kvalifikacijos kėlimą bei naujos darbo jėgos paieškai. Išsprendus bene didžiausią silpnąją įmonės pusę dėl darbo jėgos galima būtų susikoncentruoti ties firmos plėtimosi galimybe.
Išvados
Taigi, šiame rašto darbe buvo atlikta, uždaros akcinės bendrovės „Kraustina“, įmonės vidinė, išorinės bei SWOT analizės. Šio darbo paskirtis buvo išanalizuoti įmonę tiek iš vidaus tiek iš išorės bei identifikuoti jos stipriąsias ir silpnąsias puses. Taipogi atlikti konkurentų analizę išryškinant jų stipriąsias bei silpnąsias puses, kurios gali būti naudingos ar kurių reikia vengti mano analizuojamajai įmonei.
Atlikus išorinę rinkos analizę, sužinojome kaip sparčiai vystosi rinka, kokios jos pagrindinės vystymosi tendencijos ir kokie pagrindiniai sėkmės veiksniai sąlygos gerą įsitvirtinimą šioje rinkoje ateityje.
Analizuojant konkurentus pastebėjome jų stipriąsias bei silpnąsias puses, taipogi sužinojome kurių būtent konkurentų reikėtų saugotis, o kurie yra ne tokie jau svarbūs šioje labai gerai išsivysčiusioje kraustymo paslaugų rinkoje.
Ypatingai svarbi analizės dalis yra vartotojų analizė, kuri mums leidžia išryškinti tikslinius vartotojus į kuriuos būtent ir turėtų būti sutelktas visas dėmesys norint ateityje išlikti konkurencingais šioje rinkoje, kadangi būtent nuo klientų gausos ir priklausys įmonės padėtis ateityje.
Vienas iš analizės akcentų buvo įmonės darbuotojai, kurie įmonei turi būti nemažiau svarbesni nei klientai, kadangi būtent nuo jų atliekamo darbo priklausys klientų pasitenkinimas bei jų gausa. Kuo labiau kvalifikuoti darbuotojai dirbs įmonėje tuo kokybiškesnis darbas bus atliktas, žinoma jai tik tam bus sukurta tinkama darbo aplinka.
Paskutinėje šio darbo dalyje buvo atlikta SWOT analizė, kurioje buvo identifikuotos pagrindinės išorinės grėsmės ir galimybės bei vidinės stiprybės ir silpnybės. SWOT analizės pagrindinis tikslas buvo parodyti silpnąsias puses, kurios ateityje gali būti išspręstos bei galimybės, kuriomis gelėtų būti pasinaudota ateityje.Literatūros sąrašas:
• Aaker, D.A. (2001). Strategic Market Management. New York: John Wiley & Sons;
• Doc.dr. Viltė Auruškevičienė (2007) paskaitų medžiaga;
• UAB “Kraustina” internetinis tinklalapis: www.kraustina.lt.
• Statistikos departamento tinklalapis; Prieiga per Internetą: www.std.lt
  • GET QUOTE

  • ФОРМА ЗАКАЗА
  • UŽKLAUSOS FORMA